קרן שח''ף

שותפות פילנתרופית לקידום קהילות צעירים משימתיות בישראל

 

קרן שח"ף הינה שותפות פילנתרופית שהוקמה בשנת 2010. חברים בה קרנות, ארגונים ותורמים פרטיים מהארץ ומהעולם אשר חברו יחד במטרה לקדם את תופעת קהילות הצעירים המשימתיות ולהופכה לתנועה לאומית. 
 

הקרן מובילה אסטרטגיה ארוכת טווח לתמיכה בהתפתחות תנועת הקהילות באמצעות חלוקת מענקים, מתן ליווי והדרכה ובאמצעות רתימת שותפים מהשלטון המקומי וממשרדי הממשלה.
 

במהלך השנים שבהן פועלת הקרן, גדל מספר הקהילות מ-90 קהילות ל-185 קהילות הפרושות בכל רחבי הארץ. הקהילות מורכבות מצעירים וצעירות חדורי אידיאולוגיה שבחרו, כמשימת חיים, להתיישב התיישבות קבע בפריפריה הגאוגרפית והחברתית בישראל ולפעול יחד עם התושבים המקומיים, לצמצום פערים חברתיים ופיתוח חיי תרבות, רווחה וחינוך קהילתיים.
 

הצורך – צמצום פערים ולכידות חברתית
 

הפערים החברתיים ואי השיוויון בישראל הם מהגבוהים בעולם המערבי (על פי דו"ח ה OECD משנת 2012). אחת הסיבות לכך מצויה בהעדר אוכלוסייה צעירה, אקטיבית ומעורבות החיה ביישובים אלו. נתוני הלמ"ס מראים מגמה מתמשכת של הגירה שלילית של צעירים מהפריפריה בישראל אל ערי המרכז. כך נזנחים יישובים רבים בישראל ונותרים ללא מנהיגות אותנטית שתצעיד אותם קדימה. לצד שינויים דמוגרפיים אלו הולכים ומעמיקים האינדוידואליזם והניכור בחברה הישראלית. צעירים רבים מבקשים כיום לחדש ערכים חברתיים של ערבות הדדית ומעורבות חברתית ולחיות במסגרת קהילתית.
 

קהילות הצעירים המשימתיות משלבות חיי קהילה פעילים הכוללים לימוד ואורחות חיים משותפים עם עשייה חברתית בישובים ובשכונת בפריפריה הגאו-חברתית בישראל.

בכדי להפוך את הקהילות המשימתיות לתנועה לאומית ישנו צורך בשילוב כוחות ואמצעים אשר יאפשרו תמיכה בקהילות מתוך ראייה אסטרטגית ארוכת שנים.
 

חזון הקרן
 

תנועה ארצית מגשימה של קהילות צעירים משימתיות המובילות לשינוי חברתי וחינוכי ארוך טווח ומהוות מודל לערכים קהילתיים בחברה בישראל
 

מטרה
 

פיתוח וקידום תנועה ארצית של קהילות צעירים משימתיות מכל מגזרי החברה והתפוצות, המשולבות בקהילה המקומית, ומובילות לשינוי חברתי בפריפריה הגיאו חברתית בישראל, במטרה להגיע עד שנת 2018 להיקף כולל של 350 קהילות ובהן 20,000 חברים ו-40,000 מתנדבים נוספים, באמצעות יצירת שותפות ייחודית בין פילנתרופים בארץ ובעולם.  
 

תופעת קהילות הצעירים המשימתיות
 

לנוכח אתגרים עמוקים של החברה הישראלית קמו קהילות משימתיות המורכבות מצעירים חדורי מוטיבציה אשר בחרו לחיות חיים של עשייה חברתית ביישובים ובשכונות בפריפריה הגאו-חברתית בישראל. הקהילות שונות באופיין ומייצגות את כל קשת החברה הישראלית: בוגרי תנועות נוער חלוציות, צעירים מהציונות הדתית, עולים מאתיופיה וממדינות ברית המועצות לשעבר וקהילות של צעירים בני מקום במגזר היהודי ובמגזר הערבי. בכל שנה קמות כ-25 קהילות חדשות ומצטרפות לתנועה המתרחבת של צעירים שבחרו לשלב בין חיי קהילה לבין שינוי חברתי.
 

פעילות הקהילות
 

180 קהילות הצעירים המשימתיות הפרושות בישראל מפעילות פרוייקטים בתחומי חינוך, רווחה, קיימות, מעורבות אזרחית ועוד, כגון: מועדוני נוער, מרכזי למידה, מרכזים לקיימות שכונתית, מיזמים עסקיים-חברתיים, תכנית לפיתוח מנהיגות מקומית ובתי מדרש חברתיים.  


הקהילות פועלות בכדי לקדם את היישוב והשכונה בה הן חיות, בשיתוף פעולה עם התושבים והרשויות המקומיות. הקהילות פועלות בשיתוף פעולה זו עם זו ברמה המקומית והארצית וחברות בארגון גג משותף.

 

התפתחות תופעת הקהילות:

 

התפתחות תופעת הקהילות - דיאגרמה
 

מתנדבים:

 

מתנדבים - דיאגרמה
 

פרוייקטים:


פרוייקטים - דיאגרמה
 

השקעה בקהילות (במיליוני שקלים):


השקעה בקהילות - דיאגרמה
 

השותפים בקרן שח"ף:

 

קרן אורן, קרן גנדיר, קרן רש"י, הסוכנות היהודית, הג'וינט, קרן שטיינהרט, קרן ראסל ברי, קרן מורנינגסטאר, פדרציית ניו-יורק, קרן המשפחתית על שם תד אריסון, קרן מאירוף, יד הנדיב, מריו סגל, שאול ובתיה שני, קרן נס, דורון לבנת, וכן תורמים אנונימיים מהארץ ומחו"ל.
 

מבנה הקרן:
 

בקרן שח"ף חברים 19 קרנות ותורמים פרטיים מהארץ ומהעולם אשר משקיעים את כספם במשותף בתנועת הקהילות מתוך הסתכלות אסטרטגית ובשותפות עם חברי הקהילות. הקרן פועלת באמצעות הענקת תמיכה כלכלית, מקצועית וארגונית לקהילות הצעירים. הקרן תומכת בקהילות קיימות, בסיוע להקמת קהילות חדשות, בתכניות חברתיות וחינוכיות אותן מפעילות הקהילות לטובת החברה, ברישות בין קהילות וברתימת שותפים מהממשלה לטובת קידום תנועה זו של חלוציות חברתית.
 

השותפים בקרן, המתחייבים לתרומה של 3-5 שנים, חברים בדירקטוריון הקרן והם בעלי זכות הצבעה שווה. שותף מלא מתחייב לסכום של 150,000$ לשנה.
 

קרן שח"ף מנהלת את הקשר בין השותפים לבין הקהילות ומקיימת מנגנון בקרה על השימוש בכספי התרומות. הקרן הינה ארגון ללא מטרות רווח (חל"צ) שכל מטרתה היא לגייס תרומות מהשותפים ומגורמים אחרים ולנהל אותם בצורה מקצועית ובשקיפות מירבית לתועלת קהילות הצעירים המשימתיות ולתועלת החברה הישראלית. 

 

לאתר קרן שח"ף - לחצו כאן

 

 

קרן שח''ף