הפורום הציבורי

פורום כפרי הנוער והפנימיות בישראל


הפורום הציבורי - כפרי הנוער והפנימיות בישראל פועל לפיתוח ולחיזוק מסגרות החינוך הפנימייתי בישראל. הפורום רואה בתפקידו אתגר לאומי, להביא להכרה מחודשת בתפקידו המרכזי של החינוך בכפרי הנוער והפנימיות בישראל. 

הפורום מורכב מנציגי התורמים, נציגי קרנות וארגוני מגזר שלישי, נציגי הבעלויות של כפרי הנוער והפנימיות, נציגי משרדי הממשלה - החינוך והרווחה, אנשי מקצוע ואקדמיה. יו"ר ומייסד הפורום הינו מר אבי נאור (מייסד קרן נאור, יו"ר עמותת אור ירוק ויו"ר קרן שחף).  

הפורום חותר לבניית שותפות משמעותית ארוכת טווח עם ממשלת ישראל ומעוניין לרתום לפעילותו שותפים מכל מגזרי החברה הישראלית המכירים בחשיבות תפקידם של כפרי הנוער והפנימיות בישראל.
 

רקע


כיום נמצאים בפנימיות ובכפרי הנוער בישראל כ-25,500 ילדים ובני נוער, בגילאי 5-18. מתוכם 18,000 ילדים שוהים ב-56 כפרי נוער של משרד החינוך ו- 7,500 ב-127 פנימיות של משרד הרווחה.

במהלך השנים חל שינוי משמעותי במעמד כפרי הנוער והפנימיות בישראל, בעיקר עקב שינוי באוכלוסיית הילדים השוהים במסגרות חוץ ביתיות. בעבר נקלטו במסגרות אלו בעיקר ילדי עולים חדשים וכיום היקף אוכלוסיית הילדים והנוער בסיכון התרחב בצורה משמעותית. לאוכלוסייה זו מאפיינים וצרכים ייחודיים בתחומים הלימודיים, הרגשיים והחברתיים. מצב זה מצריך חשיבה מחודשת לגבי הקצאת המשאבים הדרושים על מנת לתת מענה הולם לצורכי הילדים.
 

פעילות הפורום


הפורום הציבורי הוקם ב- 2012 ביוזמת קרן נאור, הפועלת לשיפור מהותי במצבם של אוכלוסיית הילדים והנוער בסיכון בישראל. הקרן משקיעה במספר מסגרות חוץ ביתיות ומסייעת בפיתוח מודלים חינוכיים בתחום הפנימיות. 

שנים של פעילות בכפרי הנוער הביאו לצורך בהקמת גוף מערכתי המבוסס על שותפות בין ארגונית, אשר יפעל להכרה מחודשת בתפקידו המרכזי של החינוך הפנימייתי בישראל, במטרה להעניק לילדים ולנוער המתחנכים בכפרי הנוער והפנימיות את המענים ההולמים את צרכיהם.

 

החזון


הפורום הציבורי הינו ארגון אזרחי-חברתי, הפועל במטרה לקדם מתן מענה לצורכיהם של הילדים, בני הנוער והבוגרים בכפרי הנוער ובפנימיות, באופן שיאפשר את הוצאתם ממצב הסיכון ואת השתלבותם המוצלחת במעגלי החיים בחברה הישראלית. על מנת לחולל את השינוי המיוחל, הפורום מאמין כי עליו לפעול יד ביד עם המערכות השלטוניות ועם החברה האזרחית בישראל, תוך שיתוף פעולה, מעורבות ולקיחת אחראיות אישית לשינוי חברתי. 

הפורום הציבורי פועל מתוך האמונה שכל ילד יכול ולכל ילד מגיע. אנו מאמינים כי בכל ילד גלום הפוטנציאל להצליח, ולכל ילד מגיעה הזדמנות שווה. על כן יש לחזק בכל ילד את תחושת המסוגלות ולייצר עבורו סביבה תומכת, מיטיבה ומאפשרת.

 

מטרת העל של הפורום

 

מטרת העל של הפורום- קידום מתן מענה לצורכיהם של בני הנוער והבוגרים בכפרי הנוער והפנימיות, באופן שיאפשר הוצאתם ממצב הסיכון ואת השתלבותם המוצלחת במעגלי החיים השונים ובחברה הישראלית.

 

אפיקי הפעילות של הפורום

 

הפורום פועל לממש את חזונו על פי שלוש מטרות אסטרטגיות:

 

1. השפעה על מדיניות - הגברת המודעות לחשיבות החינוך הפנימייתי במערכת הפרלמנטרית, הממשלתית והציבורית בישראל. השפעה על מדיניות הקצאת משאבים ותקצוב כפרי הנוער והפנימיות, הובלת שדולה בכנסת לקידום צורכי החינוך הפנימייתי והקמת מועצה ציבורית.

2. פיתוח שותפויות ומשאבים לכפרים ולפנימיות - פיתוח הפילנתרופיה, גיוס ארגונים ועמותות לשותפות אסטרטגית בכפרים ויצירת מודלים לשיתופי פעולה עם רשויות מקומיות, המגזר העסקי והציבור הרחב.

3. הרחבה וחיזוק של יכולות ניהוליות ומקצועיות בכפרים ובפנימיות - פיתוח והטמעה של מודלים לחיזוק ההון האנושי שמוביל את כפרי הנוער והפנימיות: הנהלות ציבוריות, מנהלי כפרים ופנימיות וכוח אדם מקצועי.

 

לאתר הפורום הציבורי - כפרי הנוער והפנימיות בישראל - לחצו כאן

 

לדף הפייסבוק של הפורום הציבורי - כפרי הנוער והפנימיות בישראל - לחצו כאן

 

 

הפורום הציבורי